Inställda arrangemang pga COVID-19 - För en mer löpande och uppdaterad lista -> https://www.sverak.se/

– Stockholms kattklubb utställning 14-15/3
– Utbildningar i samband med årsmötet 21/3
– Föreningen Mästerkatten utställning 4-5/4
– Östkatten utställning 4-5/4
– Billingebygdens kattklubb utställning 18-19/4
– Björkstakatten utställning och assistentutbildning 18-19/4
– SVISS kattklubb utställning 2-3/5
– MSK/VRK utställning 2-3/5
– Spinneriet utställning 23-24/5
– Speed Cat utställning 23-24/5


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Styrelseprotokoll:

29 december 2019Årsmötesprotokoll 2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Förväntad handläggningstid – ID-registret (huskatter)

– Nyregistreringar via onlineformuläret: 1-2 veckor (till formuläret)
– Nyregistreringar via blankett: ca 10 veckor
– Ägarändringar: 1-3 arbetsdagar


Förväntad handläggningstid – Raskatter 

– Registrering av kull via blankett: ca 14 dagar

– Ägarändringar via blankett: 2-5 arbetsdagar

– Ägarändring online (omedelbart)

– Importer samt övriga stamboksärenden kan ha en hanteringstid på upp till 30 arbetsdagar.

Copyright ©  All Rights Reserved