Kallelse Årsmöte

Onsdagen den 4 mars kl 18:30

Lönnen. Kasernvägen 6, 504 31 Borås


Elfborgskattens medlemmar kallas härmed till årsmötet 2020. 

Vi hoppas att så många av er har möjlighet att komma, då klubben för er talan inför SVERAKs årsmöte. 


Årsmöteshandlingar kommer att delas ut på mötet.


Följande styrelseposter ligger för omval.

Klubb-& avelssekreterare

Utställningssekr.

Ledamot

Revisor Suppleant

Suppleant 1

Suppleant 2

Suppleant 3

Suppleant 4

 

 Hör gärna av er till valberedningen om ni är sugna på att vara med i styrelsen.

Valberedningen för 2020: Eleonor Nilsson & Henning Pedersen 

Efter avslutat årsmöte, kommer det att finnas tid att gå igenom årsmötesluntan gällandes SVERAKs årsmöte.

Tänk på att Elfsborgskatten skall föra sina medlemmars talan, så det är oerhört viktigt att klubben får ta del av era åsikter.

Självklart serveras det fika! 😊


Anmälan: wester@comhem.se~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Styrelseprotokoll:

29 december 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Förväntad handläggningstid – ID-registret (huskatter)

– Nyregistreringar via onlineformuläret: 1-2 veckor (till formuläret)
– Nyregistreringar via blankett: ca 10 veckor
– Ägarändringar: 1-3 arbetsdagar


Förväntad handläggningstid – Raskatter 

– Registrering av kull via blankett: ca 14 dagar

– Ägarändringar via blankett: 2-5 arbetsdagar

– Ägarändring online (omedelbart)

– Importer samt övriga stamboksärenden kan ha en hanteringstid på upp till 30 arbetsdagar.

Copyright ©  All Rights Reserved