INTERNATIONELL UTSTÄLLNING 2021Elfsborgskattens 48:e & 49:e internationella utställning i Tånga Hed fotbollshall, Vårgårda 13-14 November 2021.


Vi planerar och hoppas på,  att vi kan hålla vår utställing i November. Då vi ännu inte vet vilka restriktioner som gäller för evenemang, så avvaktar vi med att gå ut med vår inbjudan. 


Vi följer folkhälsomyndigheternas direktiv gällandes COVID-19 restriktioner.


För att hålla ner antaler personer i lokalen kommer vi begränsa detta genom ett maxantal personer per anmäld katt. 


Max: två personer/anmäld katt""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Inbjudan till digitalt medlemsmöte


26/5 19- 20:30 – via TEAMS-länk


Presentation av närvarande styrelsemedlemmar


Genomgång av mina katter

-ladda upp avels- & hälsointyg

-stambokföring online

-ägarändring online


Digital signering

-DEMO

 

I samband med varje genomgång ges tid till frågor och funderingar från er medlemmar.


Har ni ytterligare frågor eller ämnen som ni önskar ta upp, kan ni gärna skicka med dessa i anmälan, så behandlar vi dem i mån av tid.


Anmälan mailas senast 23/5 till : ordf@elfsborgskatten.se  OBS – vi ber er att endast anmäla genom denna mail och inte genom andra kontaktmöjligheter. Detta för att säkerställa att Teams-länken sedan skickas till rätt mailadress.


Teams länk kommer skickas ut senast 24/5, och även läggas tillgänglig i FB gruppen ELK- endast för medlemmar

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Lansering av funktionen stambokföring av kull online!


Den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se.


För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt,

passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull.


De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel,

ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nytt! Digital signering (Bank-ID)


Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bank-ID.

Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är. (Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt, något som har efterfrågats).


Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan.


Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen.

Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.


Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är:


www.elektronisksignering.se (gratistjänst)
• VismaSign (betaltjänst)
• M.fl.Kivra uppfyller tyvärr INTE då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst i dagsläget inte accepteras.


Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att


• skicka ansökningar och anmälningar på papper medsnigelposten,
• eller fortsätta att skriva ut pappret och undertecknadet och sedan skanna in det och mejla det.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Telefon och öppettider för SVERAKs kansli under sommar/semestertider!


Öppettider från den 14 juni – 31 augusti


SVERAKs kansli har öppet under följande tider:


Måndag – torsdag kl. 08:00 – 12:00 och 13:00 – 15:30
Fredagar från kl. 08:00 - 12:00


OBS! Ändrad telefontid från den 19 april – 6 september:


Måndag kl. 09:30 - 12:00 och 13:00 - 15:30
Tisdag kl. 09:30 - 12:00
Onsdag kl. 09:30 – 12:00
Torsdag kl. 13:00 – 15:30
Fredag: Ingen telefontid.


Då kansliet är öppet hela sommaren men med mindre personal ber vi er uppmana era medlemmar och /eller klubbstyrelse att inkomma med ansökningar, beställningar och liknande i god tid före semesterperioden startar.OBS! Högt tryck på kansliet


PG A långtidssjukskrivning på kansliet, kommer att ta längre tid med stambokföringsärenden, medlemsregistreringar mm.


Vi ber er skicka in i god tid och ha tålamod.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Angående Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram för svensk bondkatt


Nya krav om att registrera anläggning om du har kattuppfödning


Nytt i MinaKatter – ”Ladda upp intyg”


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Uppfödarsupport


Det är inte alltid helt enkelt att vara uppfödare...


Ibland kan man som uppfödare ha behov av lite support & stöttning. 


- Tips vid stödmatning

-Orolig inför kommande förlossning....."Är det normalt"?? 

- Basci genetik gällandes färger i en planerad parning ( färg och mönsterbestämning kan vara svårt ut efter bilder..)


....Det kan komma upp en mängd olika frågeställningar när man planerar en parning, under honkattens dräktighet, förlossning, eller kattungars utveckling....


Tanken är att Annika & Camilla skall vara ett stöd och hjälpa till med information. Om Annika  & Camilla inte har ett svar, så är tanken att de skall hjälpa till att finna svar . 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nya blanketter för registrering av kattkull


avgifter för stambokföring av kattungar:


Kattkull – yngre än 3 månader: 350kr /stamtavla. Diplomerad uppfödare: 250kr /stamtavla

Kattkull – äldre än 3 månader är 700kr /stamtavla– oavsett om du är diplomerad eller inte.


- tänk på att ni i god tid sänder in era registreringsunderlag.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nytt i mina katter - 2021


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Tips - att ta emot kattungespekulanter i coronatider

medlemskampanj 2021 - för nya medlemmar~~~~~~~~~~~~~~2020~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Årets katt 2020


På grund av så många inställda utställningar 2020 så har SVERAKs styrelse bestämt att resultaten för 2020 kommer räknas till nästa period.

Det kommer alltså inte bli någon prisutdelning i början av 2021.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SVERAKs årsmötesprotokoll 2020~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Inställda arrangemang pga COVID-19


Samtliga inplanerade utställningar i Sverige är inställda. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Styrelseprotokoll:

Styrelsemöte 27 aug 2020

Styrelsemöte 3 Juni 2020

Styrelsemöte 8 april 2020 

Årsmötesprotokoll 2020

Februari 2020

29 december 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Förväntad handläggningstid – ID-registret (huskatter)

– Nyregistreringar via onlineformuläret: omedelbart (till formuläret)
– Nyregistreringar via blankett: fakturering efter ca 1-3 veckor
– Ägarändringar: 1-3 arbetsdagar

Förväntad handläggningstid – Raskatter 

– Registrering av kull via blankett: ca 14 dagar

– Ägarändringar via blankett: 1-3 arbetsdagar

– Ägarändring online (omedelbart)

– Importer samt övriga stamboksärenden kan ha en hanteringstid på upp till 30 arbetsdagar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Registrering av kattungar

Sverak har under flera år flaggat in att det kommer in registreringar som inte är kompletta och felaktiga. Det är ert ansvar som uppfödare att kontrollera att registreringsanmälan är korrekt, samt att alla underlag skickas med enl. den lathund som finns på sverak.se.


Vi vill därför uppmana er uppfödare att ni kontrollerar era registreringar mer noggrant innan ni skickar in dessa till vår avelssekreterare.


Precis som Sveraks kansli, så har även Elfsborgskattens avelssekreterare en handläggningstid. 

Är de inskickade registreringarna inte korrekta, eller att det saknas dokument, så blir handläggningstiden förlängd.


Det går nu mer att maila in kullregistreringar. Tänk på att de fortsatt skall vara korrekta och underskrivna av såväl uppfödare som hankattsägare. Dokumenten skall vara i god kvalitet så att de går att skriva ut. dvs scannade dokument i pdf format. 

 

Elfsborgskatten vill be er att ni respekterar de handläggningstider som finns, både i vår klubb och hos SVERAK.

Utifrån detta så är det bra om ni skickar in era underlag i god tid, så att ni har stamtavlorna hos er innan kattungarna skall flytta.


*Medlemsavgiften skall vara inbetald, och ni skall vara inregistrerade i medlemsregistret innan ni kan skicka in registreringsanmälan. Tänk på att även detta har en ledtid. Dvs det räcker inte att betala in medlemsavgiften, och direkt efter skicka in registreringsanmälan på en kull.


*registreringsanmälan- 2 original, dvs underskrift på båda skall göras utav uppfödare och hankattsägare. (inscannade ”original” godkänns inte) 


*kopia på inbetald reg.avgift


*Navelbråcksintyg – om katten ej tidigare är använd i avel, med kattungar registrerade i SVERAK.


*Testikelintyg- om katten ej tidigare är använd i avel, med kattungar registrerade i SVERAK.


*Hörselintyg på vita katter – om katten ej tidigare är använd i avel, med kattungar registrerade i SVERAK.


*Hälsointyg för specifik ras; om katten ej tidigare är använd i avel, med kattungar registrerade i SVERAK.


Abessinier & somali – PK & PRA
Burma – GM2
Korat: GM1 & GM2
Maine coon – HCM (rekommendation)
Norsk skogkatt – GSDIV
Ocicat – PRA
Orientaliska raser – PRA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~