""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Uppfödarsupport & latkatter


uppdatering med latkatter i pdf


-att stambokföra en kattkull

-ladda upp intyg""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Inbjudan till digital medlemsträff - genomgång av digitala möjligheter 


Elfsborgskatten kommer ha en digital klubbträff den 26 maj, där vi går igenom de digitala hjälpmedel som finns att tillgå.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Förenkling och digitalisering är på G!


Förbundet har nu hittat lösningar om digital signering online, och informerar även om lansering av stambokföring online. Info om detta hittar ni under Aktuellt.


Vi kommer löpande ut med info gällandes detta. 


Klubbens avelssekreterare, har fått en "sneak peak, hur stambokföring online kommer att funka. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2021.04.29


Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bankID.

Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är. (Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt, något som har efterfrågats).


Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan.


Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.


Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är:

  • elektronisksignering.se (gratistjänst, se länken nedan)
  • VismaSign (betaltjänst)
  • M.fl.

Kivra uppfyller tyvärr INTE , då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst idagsläget inte accepteras.


Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att skicka ansökningar och anmälningar på papper med snigelposten, eller fortsätta att skriva ut pappret och underteckna det och sedan skanna in det och maila det.


P.S den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid onlineanmälan av ny kull D. S


Hans Boskär

Förbundsekonom


Elektronisk signering med bank id

Uppdaterat och aktuellt