Medlemskap i Elfsborgskatten - Vad innebär det?

Här under kan du läsa om vad som skiljer de olika medlemskapen åt. 


Vill du bli medlem kan du vidare genom att klicka på knappen till höger.

Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Detta innebär att du har rätt att

 • Ställa ut din/a katt/er på utställningar arrangerade av SVERAK-ansluten klubb
 • Registrera kattungar i stamboken
 • Rösta på Elfsborgskattens årsmöte
 • Bli invald i klubbens styrelse

I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

 • Ställa ut din/a katt/er på utställningar arrangerade av SVERAK-ansluten klubb
 • Registrera kattungar i stamboken
 • Rösta på Elfsborgskattens årsmöte
 • Bli invald i klubbens styrels

Stödmedlem: Stödmedlemskap innebär att du får tillgång till klubbens samtliga interna aktiviteter.

Som stödmedlem kan du däremot inte ställa ut på internationella utställningar eller registrera kattungar i stamboken såvida du inte är huvudmedlem i en annan SVERAK-ansluten kattklubb

Som stödmedlem har du inte heller rösträtt på Elfsborgskattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen.


 

Kattungemedlem: Uppfödare i klubben äger rätt att erbjuda ett medlemskap i ELK åt sina kattungeköpare till ett reducerat pris, vid försäljning av kattunge. Som kattungemedlem är du fullvärdig medlem i klubben.

Detta innebär att du har rätt att

 • Ställa ut din/a katt/er på utställningar arrangerade av SVERAK-ansluten klubb
 • Registrera kattungar i stamboken
 • Rösta på Elfsborgskattens årsmöte
 • Bli invald i klubbens styrelse


I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år