Internationell utställning 2021


Styrelsen känner sig något optimistisk om att vi kan genomföra vår utställning i November 2021. 

I takt med att vaccinationeran fortskrider i ett högt tempo, tror vi att smittspridningen kommer minska avsevärt. Detta kommer förhoppningsvis innebära att rekommendationer för sammankomster kommer att ändras. 

Vi kommer naturligtvis följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.