Uppfödarsupport


Som uppfödare kan man behöva lite stöttning och hjälp.


Tanken med uppfödarsupporten är att vi skall kunna bistå med hjälp när det behövs.

Elfsborgskatten har nu en uppfödarsupport, bestående av Annika Skeppstedt & Camilla Wester. 


S*Älvdansens   <-  Annika Skeppstedt

S*Viento´s   <-   Camilla Wester