Elfsborgskattens syfte

Klubbens syfte är att arbeta för god katthållning, öka kattens status, motverka missförhållanden inom katthållning och djurplågeri

Att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten. Informera och ge kunskap om katten till allmänheten.

Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften 


Stadgar och regler

Elfsborgskatten är en kattklubb ansluten till SVERAK och därigenom även FIfe. Som medlem i ELK åtar du dig att följa klubbens samt förbundets regler. 

Klubbens säte är i Borås men vi välkomnar självklart medlemmar från hela Sverige alla kattraser och huskatter


Styrelsen 2021

Ordförande

Cecilia Gylling

Boråsvägen 24

516 50 Aplared

0707-30 86 14

ordf@elfsborgskatten.se

Kassör & medlemsansvarig

Karin Jadesjö

Brynjegatan 15

442 37 Kungälv

076-025 93 50

kassor@elfsborgskatten.se

Avelssekreterare & Webbmaster

Camilla Wester

Vetevägen 23

439 71 Fjärås

073-508 60 83

camilla.wester@ica.se

 Pressombud

Cecilia Gylling

Boråsvägen 24

516 50 Aplared


ordf@elfsborgskatten.se

Revisor

Annie Gylling


Valberedning

Päivi Palokangas, sammankallande

Lovisa Wester

Vice ordförande

Martin Augustsson

Kabbeleksgatan 6C

417 18 Göteborg

070-538 52 52

oggamail@gmail.com

Klubb- och utställningssekreterare

Johanna Andersson

Tångevägen 36

441 96 Alingsås

072-047 52 94

sekr@elfsborgskatten.se

Ledamöter

Olle Svensson

070-850 86 91

olle.ragdoll@bredband.net


Helene Lassnig

070-619 07 31

helene.lassnig@telia.com


Annika Skeppstedt

073-610 84 15

annika@alvdansens.se


Evelina Markert

073-623 10 78

evelina@fraweda.se

Vem ska ha vad?


Avelssekreterare

Hit skickar du ansökan om kullregistrering och stamnamn samt ansökan om uppfödar-diplomering.Medlemsansvarig & Pressombud

Hit skickar du ändring av adress eller andra kontaktuppgifter, kontroll av ändring av medlemsavgift mm.  


Utställningssekreterare

Hit skickar du utställningsanmälningar på de katter som inte kan anmälas genom Mina Katter


Webmaster

Hit skickar du allt material till vår hemsida.