Double-click here to add your own text.


Elfsborgskatten


*god katthållning


*öka kattens status


*motverka missförhållanden inom katthållning och djurplågeri


*verkar för katter och kattsporten


*Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften


Copyright ©  All Rights Reserved