Att bli medlem

Betala in medlemsavgiften till

Bg 578-2719

Swish 123 174 77 73

Glöm inte skriva vad och vem betalningen  avser


Kontakta medlemsansvarig med dina kontaktuppgifter

Namn, adress, telefon och e-post


Det kan ta upp emot 14 dagar innan medlemskapet är registrerat så var ute i god tid

Medlemsavgifter 2020


Huvudmedlem   400 kr

Familjemedlem  100 kr

Stödmedlem        100kr


Kattungemedlem är ett fullvärdigt medlemsskap som betalas av uppfödaren. Kontakta kassör för instruktioner.


Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Detta innebär att du har rätt att

 • Ställa ut din/a katt/er på utställningar arrangerade av SVERAK-ansluten klubb
 • Registrera kattungar i stamboken
 • Rösta på Elfsborgskattens årsmöte
 • Bli invald i klubbens styrelse

I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

 • Ställa ut din/a katt/er på utställningar arrangerade av SVERAK-ansluten klubb
 • Registrera kattungar i stamboken
 • Rösta på Elfsborgskattens årsmöte
 • Bli invald i klubbens styrels

Stödmedlem: Stödmedlemskap innebär att du får tillgång till klubbens samtliga interna aktiviteter.

Som stödmedlem kan du däremot inte ställa ut på internationella utställningar eller registrera kattungar i stamboken såvida du inte är huvudmedlem i en annan SVERAK-ansluten kattklubb

Som stödmedlem har du inte heller rösträtt på Elfsborgskattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen.


 

Kattungemedlem: Uppfödare i klubben äger rätt att erbjuda ett medlemskap i ELK åt sina kattungeköpare till ett reducerat pris, vid försäljning av kattunge. Som kattungemedlem är du fullvärdig medlem i klubben.

Detta innebär att du har rätt att

 • Ställa ut din/a katt/er på utställningar arrangerade av SVERAK-ansluten klubb
 • Registrera kattungar i stamboken
 • Rösta på Elfsborgskattens årsmöte
 • Bli invald i klubbens styrelse


I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

Elfsborgskatten är ansluten till SVERAK och därigenom FIFe

Huvudsponsorer

Kontakt

Cecilia Gylling, Ordförande

ordf@elfsborgskatten.se


Karin Jadesjö, Kassör

kassor@elfsborgskatten.se


Matilda Ewerlöf, Avelssekretare

sekr@elfsborgskatten.seJohanna Anderson, Utställningssekreterare

utstsekr@elfsborgskatten.se


Camilla Wester, Webbmaster

webbmaster@elfsborgskatten.se

camilla.wester@ica.seInbetalningar


Alla betalningar skall märkas med vad betalningen avser

Bank-giro 578-2719 
Swish123 174 77 73

Copyright ©  All Rights Reserved