Att bli medlem

Betala in medlemsavgiften till

Bg 578-2719

Swish 123 174 77 73

Glöm inte skriva vad och vem betalningen  avser


För att bli medlem klicka på knappen för att fylla i ett medlemsformulär. 


Det kan ta upp emot 14 dagar innan medlemskapet är registrerat så var ute i god tid.

Medlemsavgifter 2021


Huvudmedlem   400 kr

Familjemedlem  100 kr

Stödmedlem        100kr


Kattungemedlem är ett fullvärdigt medlemsskap som betalas av uppfödaren. Kontakta kassör för instruktioner.