Bli medlem i Elfsborgskatten

 

För att bli medlem i Elfsborgskatten betalar du in medlemsavgiften till:

 Bg 578-2719 eller SWISH: 123 174 77 73


På inbetalningen ange:

Typ av medlemskap

Namn, adress, telefon &mail.

(Om detta inte får plats, vg ,maila medlemsregistret:ELK-medlemsregister


 

Medlemsavgift 2020


Huvudmedlem:400 kr

Familjemedlem:100 kr

Stödmedlem:100 kr


Kattungemedlem reducerat pris - (Gäller Uppfödare i ELK som bjuder på medlemskap). Kontakta kassör vid kattungemedlemskap

 

 

Vad menas med de olika medlemstyperna?


Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben.

*rätta att ställa ut

*registrera kattkullar

*rösträtt på Klubbens årsmöte

*bli invald i klubbstyrelsen

I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

*rätta att ställa ut

*registrera kattkullar

*rösträtt på Klubbens årsmöte

*bli invald i klubbstyrelsen


Stödmedlem: Stödmedlemskap innebär att du får tillgång till klubbens samtliga aktiviteter.

Stödmedlem: -kan inte ställa ut eller registrera kattkull och du är inte registrerad i SVERAK.

-har inte rösträtt på Elfsborgskattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen.

*Detta är ett utmärkt tillfälle för den som bara vill stödja klubben och delta i klubbaktiviteter, eller för den som redan är medlem i en annan SVERAK-ansluten klubb.

 

Kattungemedlem: Uppfödare i klubben äger rätt att erbjuda ett medlemskap i ELK åt sina kattungeköpare till ett reducerat pris, vid försäljning av kattunge. Som kattungemedlem är du fullvärdig medlem i klubben.

*rätta att ställa ut

*registrera kattkullar

*rösträtt på Klubbens årsmöte

*bli invald i klubbstyrelsen

I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

 

 Rätt uppgifter i medlemsregistret

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.

 

Har du flyttat, bytt telefonnummer eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister?

Kontakta Cecilia Gylling, som är ansvarig för medlemsregistret, för att ändra till korrekta uppgifter.

 

Copyright ©  All Rights Reserved